100-lecie Sejmu Ustawodawczego na znaczku pocztowym


Wydany przez Pocztę Polską we współpracy z Kancelarią Sejmu, znaczek okolicznościowy – upamiętniający stulecie Sejmu Ustawodawczego – został w zaprezentowany w Parlamencie.

W imieniu Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odczytałam list do zgromadzonych gości.

Ogrom dzieła ustawodawczego, jaki stanął przed posłami pierwszego powojennego Sejmu, miał swoje źródło w różnorodności prawa obowiązującego w poszczególnych dzielnicach. Parlamentarzyści musieli zmierzyć się z problemami wynikającymi z dawnej polityki zaborców. Z  dnia na dzień podejmowali strategiczne decyzje dotyczące kierunków polityki zagranicznej i  dalszego rozwoju. Dla dobra Rzeczypospolitej przezwyciężyli wewnętrzne antagonizmy często poświęcając swoje przekonania.

Źródło/ Foto: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej