Archiwum dzienne: 11 lutego 2021

Debata “Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi”

Debata “Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi”

“Kwestie zapewnienia bezpieczeństwa energetyki jądrowej są sprawą fundamentalną. Dlatego chciałabym zapytać, czy oprócz współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi ds. bezpieczeństwa jądrowego, Międzynarodową Agencją Energetyki Jądrowej, organami i władzami Białorusi, Komisja gromadzi i analizuje informacje z innych źródeł nt. stanu technicznego kluczowych elementów elektrowni w Ostrowcu?”

Czytaj więcej