227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Litwie

Uroczyste obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Wilnie były kontyuowane na Rossie. Uczestniczyła w nich Wicemarszałek Beata Mazurek. Był z nią także Senator Rafał Ślusarz, Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska oraz liczni przedstawiciele polskiej społeczności na Litwie.To była bardzo wyjątkowa i wzruszająca uroczystość.

Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę dziś z posłami Seimasu litewskiego obchodzić datę, która jest naszym wspólnym świętem, wspólną historią, wspólnym dokonaniem i – bez obawy, że wpadnę w patos, dodam – wspólną dumą. Ta wiekopomna data to 3 maja 1791 roku, dzień, w którym ku radości wiwatujących tłumów ogłoszono przyjęcie Ustawy Rządowej, funkcjonującej w naszej świadomości jako Konstytucja 3 Maja – mówiła na Litwie Wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek

( foto ze str.zw.lt)