77. Rocznica “Krwawej niedzieli” na Wołyniu

Dzisiaj obchodzimy 77. rocznicę „ Krwawej Niedzieli” na Wołyniu. Z tej okazji Prezydent RP Andrzej Duda wystosował list w sprawie ogłoszenia utworzenia w Chełmie Instytutu Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Muzeum Pamięci Ofiar Wołynia.

Organizatorzy i Uczestnicy
Uroczystości ogłoszenia koncepcji
utworzenia
Instytutu Prawdy i Pojednania
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
oraz Muzeum Pamięci Ofiar Wołynia
w Chełmie

Panie Premierze!
Panie Wojewodo! Panie Marszałku!
Panie Prezydencie Miasta Chełm!
Szanowna Pani Europoseł!
Panie i Panowie Parlamentarzyści!
Szanowni Państwo!

Rzeź wołyńska to jedna z najtragiczniejszych kart w historii naszego narodu w XX wieku. Pochłonęła ona 100 tysięcy ludzkich istnień, zabitych w okrutny sposób: kobiet i mężczyzn, niemowląt, dzieci i starców, mordowanych za niewybaczalną winę – za ich polskość.

Zbliża się właśnie rocznica „krwawej niedzieli” na Wołyniu, która stanowiła kulminację zbrodni. Siepacze OUN-UPA napadli wówczas na blisko sto miejscowości zamieszkałych przez Polaków, z premedytacją wykorzystując fakt, że bezbronnych, niespodziewających się ataku ludzi zgromadzonych w kościołach łatwiej będzie osaczyć i zgładzić. Skoordynowany charakter tej akcji nie pozostawia wątpliwości, że straszliwe działania wymierzone w Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1945 były bezwzględną, ludobójczą czystką etniczną.

Nigdy nie zapomnimy o naszych zamordowanych Rodakach; zawsze będziemy czcić Ich pamięć, składać hołd Ich patriotyzmowi i wierności Ojczyźnie. Męczeństwo ofiar Wołynia poruszająco symbolizuje pomnik „Piety Wołyńskiej”, przy którym gromadzą się Państwo w Chełmie co roku. Łączę się z Państwem w bolesnej refleksji i w modlitwie. Jest wspólną misją wszystkich nas, Polaków, aby przekazywać pamięć o zbrodni wołyńskiej kolejnym polskim pokoleniom, a także konsekwentnie odkrywać prawdę o tamtej tragedii i ukazywać ją światu.

Z satysfakcją przyjąłem wiadomość o inicjatywie utworzenia w Chełmie Instytutu Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Muzeum Pamięci Ofiar Wołynia. Bardzo mocno ją popieram, składając twórcom tego projektu wyrazy głębokiego uznania. Prawda o rzezi wołyńskiej jest niezbędnym filarem, na którym powinna się wspierać trwała, pełna wzajemnego szacunku i zrozumienia, świadoma wagi otaczających nas wyzwań współpraca polsko-ukraińska. Prawda łączy ludzi i narody, pozwala z najbardziej nawet bolesnych doświadczeń historii wyprowadzić nauki służące budowaniu pomyślnej przyszłości. Doskonale rozumiał to śp. Prezydent Lech Kaczyński. Jego postać i idee będą bardzo trafnie patronować podjętemu przez Państwa przedsięwzięciu. Życzę Państwu powodzenia w trudnej, lecz niezwykle potrzebnej misji wspólnego wraz z sąsiednim narodem ukraińskim odkrywania dziejowej prawdy i dalszego budowania na tym fundamencie polsko-ukraińskiej współpracy i dobrej przyszłości. Proszę przyjąć moje serdeczne pozdrowienia.

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda