77. rocznica Powstania Warszawskiego. Godzina W. Chełm