Parlament Europejski

Przepisy dotyczące stanu wyjątkowego na Węgrzech i ich wpływ na praworządność i prawa podstawowe (ciąg dalszy debat)

Przepisy dotyczące stanu wyjątkowego na Węgrzech i ich wpływ na praworządność i prawa podstawowe (ciąg dalszy debat)

Czy możemy winić Węgrów za to, że jako jedno z pierwszych państw w Europie podjęły zdecydowane kroki w walce z koronawirusem? Już od 10 kwietnia rząd Węgier rozpoczął wprowadzanie przepisów, których celem było ograniczenie wpływu pandemii koronawirusa na krajową gospodarkę i rynek pracy. I tak np. specjalne strefy gospodarcze, gdzie znajdują się inwestycje najważniejsze dla gospodarki narodowej, zostały wyłączone spod…

Czytaj więcej

Pytania i interpelacje poselskie

Pytania i interpelacje poselskie

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-002958/2020/rev.1do KomisjiArt. 138 RegulaminuBeata Mazurek (ECR) Przedmiot:   Pogarszająca się sytuacja hodowców drobiu w Polsce W czasach trwającej pandemii rolnictwo jest tą częścią europejskiej gospodarki, która znacząco odczuwa jej skutki. Pogarszająca się sytuacja hodowców drobiu w Polsce, spowodowana drastycznym spadkiem cen sprzedaży drobiu, wzrostem kosztów produkcji dyktowanym wzrostem cen pasz, zmusza do podjęcia skutecznych działań,…

Czytaj więcej

Pytania i interpelacje poselskie

Pytania i interpelacje poselskie

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-002667/2020/rev.1do KomisjiArt. 138 RegulaminuBeata Mazurek (ECR) Przedmiot:   Zapytanie w sprawie pakietu na rzecz mobilności i wpływu Covid-19 na na sektor transportu drogowego w kontekście dalszych prac legislacyjnych Kryzys spowodowany Covid-19 w sposób bezprecedensowy wpłynął na gospodarkę światową i europejską. Skali jego ostatecznych i negatywnych skutków na dzień dzisiejszy nie można określić. Jako członek komisji IMCO…

Czytaj więcej

Pytania i interpelacje poselskie

Pytania i interpelacje poselskie

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-002541/2020/rev.1do KomisjiArt. 138 RegulaminuAdam Bielan, Beata Mazurek Przedmiot:   Wspólny plan odbudowy po pandemii COVID-19 W następstwie kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 zaistniała pilna potrzeba opracowania kompleksowego planu odbudowy, który zweryfikuje podstawowe założenia leżące u podstaw potencjału gospodarczego Europy i jego kierunku w przyszłości. W dniu 23 kwietnia Komisja wraz z przewodniczącym Rady Charles’em Michelem…

Czytaj więcej

Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

“W czasie gdy pandemia koronawirusa przybiera na sile, Unia Europejska zastanawia się nad działaniami wspierającymi poszczególne sektory gospodarcze, a państwa członkowskie wprowadzają rozwiązania pomocowe, które mają za zadanie złagodzenie skutków kryzysu dla rodzimych przedsiębiorstw działających na wspólnym europejskim rynku. Nie możemy jednak zapomnieć o konsumentach, którzy są istotną częścią funkcjonowania rynku. Co z ich prawami? Jakie kroki poczynimy, by ich…

Czytaj więcej

Skoordynowana reakcja na epidemię COVID-19 (debata)

Skoordynowana reakcja na epidemię COVID-19 (debata)

“Pandemia wirusa SARS-CoV-2, zwanego koronawirusem, to wyzwanie, z jakim przyszło nam się zmierzyć w obecnych czasach. Sytuacja w wielu krajach jest dramatyczna. Brakuje miejsc w szpitalach, brakuje lekarzy i pielęgniarek, brakuje sprzętu ratującego życie i środków ochrony osobistej, w wyniku czego często dochodzi do podziału pacjentów na tych, którzy mogą przeżyć i tych, którym ta szansa jest odbierana. Czy można…

Czytaj więcej

W PE o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

W PE o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

W Parlamencie Europejskim tzw. Klub Polski (czyli wszyscy polscy europosłowie w PE) spotkał się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, Janem Krzysztofem Ardanowskim. Podczas spotkania minister przedstawił stanowisko Rządu w kwestii przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Rozmowa dotyczyła toczących się negocjacji nad pakietem reform tej polityki oraz ogłoszenia komunikatu w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Minister podkreślał, że WPR jest jedną z…

Czytaj więcej

Sukces Polski na szczycie w Brukseli

Sukces Polski na szczycie w Brukseli

Państwa Unii Europejskiej doszły do porozumienia w sprawie neutralności klimatycznej. Polska uzyskała zwolnienie z tego zobowiązania. Po zakończeniu pierwszego dnia szczytu UE w Brukseli Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej, zgodnie ze swoimi celami – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Takie rozwiązanie pozwoli Polsce przeprowadzić transformację energetyczną w sposób bezpieczny i korzystny gospodarczo. Nasz głos jest słyszalny w…

Czytaj więcej