Debata w Parlamencie Europejskim w sprawie prawa o klimacie

Moja wypowiedź o nowej strategii leśnej oraz o jednym z głównych jej celów, czyli zapewnieniu w jej ramach trwałości lasów poprzez poprawę odporności szczególnie w zakresie ochrony przed pożarami, suszami, szkodnikami, chorobami i innymi zagrożeniami, których występowanie może wzrosnąć na skutek zmian klimatu.