Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa lubelskiego

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość  wręczenia promes na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa lubelskiego.

Środki finansowe zostały przyznane na potrzeby zwalczania zagrożeń dla środowiska. Łącznie 32 jednostkom przekazano 17,3 mln zł.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie zwiększył finansowanie inwestycji w ochotnicze straże pożarne. Zwiększyło się ono ponad dwukrotnie na przestrzeni zaledwie trzech lat, od poziomu 6,9 mln zł  w 2015 roku do poziomu ponad 17 mln w ubiegłym roku.


Wojewoda Przemysław Czarnek

Lista jednostek, które otrzymały promesy:
https://www.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/zestawienie%20sprz%C4%99t%20transportowy%20OSP%20lubelskie.pdf