Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

W Kielcach po raz 13. odbyły się uroczystości z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Wraz z Ryszardem Terleckim oraz Piotrem Naimskim, przewodniczący Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej, reprezentowałam Sejm. Obecne były pary prezydenckie Polski i Węgier. Do Kielc przybyła także delegacja Zgromadzenia Narodowego Węgier z wiceprzewodniczącym Jánosem Latorcaiem na czele.

Z okazji 171. rocznicy Powstania Węgierskiego 1848 r. w Budapeszcie obecny był premier Mateusz Morawiecki. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński złożył na ręce przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövéra gratulacje z okazji Święta Narodowego Węgier, które jak podkreślił „było patriotycznym zrywem, próbą odzyskania wolności i prawa do samostanowienia”.

Także w Warszawie pod pomnikiem Józefa Bema w Łazienkach Królewskich odbyła się uroczystość złożenia wieńca przez posłów Małgorzatę Gosiewską oraz Piotra Babinetza. Gen. Józef Bem całe swoje życie poświęcił walce o wolność. Najpierw walczył o niepodległość Polski, a następnie wspierał ruchy wolnościowe czasów Wiosny Ludów na Węgrzech, stając się bohaterem obu krajów.

W 1989 r. Polacy i Węgrzy odzyskali wolność. Nasze suwerenne relacje zaczęły być na nowo odbudowywane. Już w 1991 r. powstała Grupa Wyszehradzka, początkowo składająca się z trzech państw, a po rozpadzie Czechosłowacji – z czterech. Polska, Węgry, Czechy i Słowacja spotykają się regularnie w ramach V4 przejmując rotacyjnie jej przewodniczenie.

12 marca 2007 r. upamiętniając długie dobrosąsiedzkie stosunki parlament Węgier jednogłośnie uznał 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, a cztery dni później taką uchwałę przez aklamację przyjął polski Sejm. „Od ponad 1000 lat Polacy i Węgrzy żyją w tej samej części Europy tworząc trwałe więzy łączące oba narody na wielu płaszczyznach: politycznej, społecznej, kulturalnej i ekonomicznej. Wielokrotnie wspólnie odpieraliśmy zagrożenia płynące i ze wschodu i z zachodu” – głosi podjęta przez aklamację uchwała Sejmu.

Łączą nas także inne inicjatywy: Trójmorze, konferencje Europa Karpat. Tylko w 2018 r. odbyło się kilkanaście spotkań polsko-węgierskich na różnym parlamentarnym szczeblu.

W lutym 2019 r. w Krasiczynie koło Przemyśla odbyła się 22. edycja konferencji “Europa Karpat”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele parlamentów, administracji rządowej oraz samorządowej, naukowcy, eksperci i analitycy z państw Grupy Wyszehradzkiej, Rumunii oraz Ukrainy. Gośćmi wydarzenia byli także dyplomaci z Austrii, Czarnogóry i Włoch, a gospodarzem spotkania był marszałek Sejmu Marek Kuchciński. 10 marca w Ambasadzie Węgier w Warszawie premier Viktor Orban odznaczył marszałka seniora Sejmu Kornela Morawieckiego Krzyżem Średnim Orderu Zasługi Węgier. W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Członkowie grup przyjaźni w parlamentach Polski i Węgier udział w tych wyjątkowych dla obu krajów obchodach rozpoczęli od wspólnych rozmów podczas bilateralnego spotkania 22 marca.

To już kolejne nasze spotkanie. Kielce to miasto, które było na pograniczu zaborów i długo było tak, ze ten region rozwijał się wolniej. Nie dbano o ten region. To bardzo dobre miejsce, żeby zobaczyć jak Polska się zmieniła, ten region przestaje być zapomniany .


Przewodniczący Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej Piotr Naimski

Rozmowy dotyczyły tematów będących w centrum kampanii wyborczej do PE, podobieństw i różnic w strategii wyborczej ugrupowań politycznych w obu krajach. Jako główną myśl przewodnią kampanii wskazano kwestię migracyjną, zachowanie kultury chrześcijańskiej oraz ochronę wspólnych wartości europejskich. Podczas spotkania omówiono także i podsumowano politykę prorodzinną rządu Polski i Węgier.

Następnie przedstawiciele parlamentów Polski i Węgier udali się do Kieleckiego Teatru Tańca, gdzie w foyer Dużej Sceny KTT otwarto wystawę planszową Archiwum Państwowego w Kielcach “Nad Wisłą i Dunajem. Z dziejów przyjaźni polsko-węgierskiej w XX wieku”.

– Prezentowana wystawa dokumentuje długoletnie relacje między Polakami i Węgrami, jest świadectwem, że te więzi są nieustające. Pokazuje chwile trudne i wzniosłe, momenty, kiedy polsko-węgierskie braterstwo broni znajdowało swoje potwierdzenie. Wpisuje się ona w cykl edukacyjny, który powinniśmy kontynuować, który powinny być poświęcony temu, by młodzi ludzie, w Polsce i na Węgrzech mogli tę historię polsko-węgierską studiować i poznawać – stwierdził Piotr Naimski podczas wernisażu.

Punktem kulminacyjnym piątkowych uroczystości była Gala Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Kieleckim Teatrze Tańca z udziałem głów państw, parlamentarzystów i samorządowców Polski i Węgier.

– Cieszę się, iż kolejny Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej jest obchodzony w Kielcach – na ziemi świętokrzyskiej, u stóp Gór Świętokrzyskich, mocno wpisanych od samego początku w przyjaźń polsko-węgierską. Razem wyrwaliśmy się zza żelaznej kurtyny, razem przystąpiliśmy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Razem dzisiaj jesteśmy częścią prawdziwie wolnego demokratycznego świata i choć w sensie kulturowym zawsze byliśmy częścią wielkiej Europy Zachodu, wyrosłej z jej tradycji judeochrześcijańskiej, to dzisiaj jesteśmy tą częścią także w sensie politycznym – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Podczas uroczystości prezydent Węgier János Áder został odznaczony przez prezydenta Dudę Orderem Orła Białego. Został przyznany w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczpospolitej Polskiej, za rozwijanie polsko-węgierskiej współpracy.

W trakcie gali przekazano flagę Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej gospodarzowi przyszłorocznych uroczystości – dzielnicy stolicy Węgier Budapeszt-Czepel.

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, koncelebrowana przez biskupa diecezji kieleckiej Jana Piotrowskiego oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Węgier Veresa  Andrása. Następnie prezydenci obu państw odsłonili popiersie Beli Bartoka w kieleckiej Alei Sław na Skwerze Harcerskim im. Szarych Szeregów.

W położonym niedaleko Kielc Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego została ponadto otwarta wystawa pokazująca początki przyjaźni polsko-węgierskiej. Celem ekspozycji jest przedstawienie historii dobrych relacji obu narodów od fundacji opactwa benedyktynów na Świętym Krzyżu do czasów współczesnych.

Na zakończenie oficjalnego programu delegacji węgierskiej w Kielcach rozegrano Turniej Przyjaźni – zmagania najlepszych młodzieżowych drużyn piłki ręcznej z Polski i Węgier. Sobotni mecz finałowy w Hali Legionów zakończył się wręczeniem pucharów zwycięskim drużynom przez prezydentów obu państw.

Źródło: Sejm RP