Jarmark Holeński

Jarmark Holeński to wydarzenie kulturalne, religijne, międzynarodowe, to świetny pomysł ocalenia przed zapomnieniem tego, co nadbużańskie. Odbywa się na terenie Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Polesia w Holi. Turyści tego dnia mogą też podziwiać piękno liturgii prawosławnej w jednej z najpiękniejszych na Lubelszczyźnie drewnianej cerkwi z XVIII w. Swoje wyroby prezentują na jarmarku rzeźbiarze, malarze, garncarze, twórcy ludowi. Warto tu przyjechać.