Konwencja PiS w Kadzidle

Polskie rolnictwo ma ogromny potencjał. Dla nas wszystkich ważne jest, by szanse, które ma polska wieś, zostały wykorzystane. Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie ku temu dążył – powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Kadzidle pod Ostrołęką.

W UE trzeba walczyć i zabiegać o interesy Polski, w tym przede wszystkim, o interesy polskiej wsi.

Polacy są wspólnotą i zadaniem władzy jest o tę wspólnotę dbać. Równość i wolność to nie tylko deklaracje, to musi być praktyka. Naszą wielką nadzieją jest, by polska wieś i miasto żyło na tym samym poziomie, aby różnice zostały zredukowane.

My to odwróciliśmy. Stoimy murem za polskim rolnictwem. Chcemy tworzyć silną wieś, silne polskie rolnictwo, bo dzięki niemu polska wieś może odnieść wielki sukces. Idźmy na wybory, bo gdy zwyciężymy wizja Polski silnej, Polski zasobnej się spełni.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że zmiana, której rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał w polityce spowodowała, że dzisiaj Polska jest wśród krajów, które mają najwyższe transfery na wieś. I ten trend trzeba nie tylko utrzymać, ale i rozwijać.

– Polska wieś potrzebuje dobrego gospodarza, a Prawo i Sprawiedliwość takim gospodarzem jest. Chcemy zapobiegać niesprawiedliwemu podziałowi pomiędzy krajami członkowskimi UE. Chcemy, aby polska wieś odnosiła sukcesy na rynku europejskim – mówił.

Przypomniał, że Partie z Koalicji Europejskiej działały przeciwko polskiej wsi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, iż „polska wieś jest piękna, jest naszym bogactwem narodowym”.

– Polska wieś to miejsce, gdzie ludzie chcą żyć godnie, chcą kształcić swoje dzieci. Nie pozwolimy na jej rozkradanie – powiedział.

DZIAŁANIA NA RZECZ POLSKIEJ WSI

  • Emerytury: przywróciliśmy wiek emerytalny rolników, który politycy PSL podnieśli za swoich rządów. Podwyższyliśmy minimalne emerytury do 1 100 zł.
  • Ziemia: polska ziemia rolna w polskich rękach – ucięcie spekulacyjnego wykupu gruntów tolerowanego za rządów psl. Reagujemy też na głosy rolników, prowadzimy prace nad zmianą przepisów tak, by działki do 1 hektara mogły nabywać osoby nie będące rolnikami.
  • 2,2 mld zł – pomoc suszowa dla rolników. Pomoc objęła również hodowców bydła mlecznego, wprowadziliśmy wydłużone terminy składania wniosków.
  • 1,18 mld zł – dopłaty do paliwa rolniczego. Zwiększenie limitu z 86 do 100 l/ha, po raz pierwszy objęcie dofinansowaniem hodowców bydła.
  • Koła gospodyń wiejskich: kobiety gospodarne i wyjątkowe – 5 tys. zł to wsparcie dla jednego koła. KGW dzięki nadaniu osobowości prawnej zyskały: samodzielność, możliwość finansowania, gromadzenia majątku i prowadzenia działalności gospodarczej. Dochody KGW przeznaczone na działalność statutową są dzięki nam: zwolnione z podatku, z uproszczoną ewidencją i bez deklaracji podatkowych. KGW mogą ubiegać się o środki finansowe w ramach konkursów i dotacji. KGW zyskały opiekę pełnomocnika ds. KGW w biurach powiatowych ARiMR oraz Pełnomocnika Rządu ds. MŚP.
  • OSP: strażacy ochotnicy otrzymali w 2018 r. Blisko 137,5 mln zł (o 13,5 mln zł więcej, niż w 2017). OSP zostały objęte Programem Modernizacji Służb Mundurowych. Od 2015 roku o 30 proc. Zwiększyły się kwoty przeznaczone dla jednostek. Wspólne działania MSWiA, NFOŚiGW oraz samorządów pozwoliły na zakup w 2018 roku 382 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP.
  • Poczta: w ciągu ostatnich dwóch lat poczta otworzyła ponad 280 nowych placówek, wiele z nich w małych miejscowościach, aby ułatwić życie mieszkańcom okolicznych wsi.
  • Policja: przywracamy zlikwidowane przez PO i PSL posterunki policji. Nasi poprzednicy zlikwidowali ponad 400 posterunków. Skazali tym samym Polaków na to, że w sytuacji zagrożenia musieli czekać na przyjazd patrolu Policji z sąsiedniej miejscowości. Odwróciliśmy to niepokojące zjawisko. W ciągu ostatnich trzech lat odtworzono ponad 90 posterunków.
  • PKS: przywrócimy zredukowane połączenia autobusowe. W Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat połączenia autobusowe zostały zredukowane o połowę z prawie miliarda przejechanych kilometrów. Nie planujemy odtworzenia państwowego PKS, gminy i powiaty będą organizować przetargi na przewozy lokalne, w których każdy przewoźnik będzie mógł startować.
  • PKP: program kolej plus. Chcemy wspierać odtwarzanie lokalnych połączeń kolejowych i tworzenie nowych. Obecnie PKP analizuje ponad 100 miejscowości, gdzie może trafić sieć kolejowa w ramach tego programu.