Pamiętamy o ofiarach Stanu Wojennego

W 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego delegacja Prawo i Sprawiedliwość na czele z Jarosławem Kaczyńskim upamiętniła pamięć działaczy “Solidarności” i osób walczących z komunistycznym reżimem. 

Złożyliśmy wieńce przy grobach Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Śp. Ks. Teofila Boguckiego, Śp. Proboszcza Ks. prałata Zygmunta Małackiego, Śp. Ryszarda Kuklińskiego, Śp. Jacka Kuronia, Śp. Zbigniewa Romaszewskiego, a także przy tablicy ofiar katastrofy smoleńskiej umieszczonej na ścianie kościoła Św. Stanisława Kostki. Następnie złożyliśmy wiązanki pod Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz Śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, na Pl. Marszałka J. Piłsudskiego. #13grudnia