Pola Nadziei Caritas – wspaniała idea

Wicemarszałek Beata Mazurek uczestniczyła akcji “Pola Nadziei Caritas” jako patron honorowy. W Krasnymstawie odwiedziła także placówkę Centrum Charytatywnego. 

Bardzo dziękuję za możliwość objęcia patronatem, tak niezwykłego wydarzenia. “Pola Nadziei Caritas” to piękna idea, mająca na celu krzewienie wolontariatu dla osób chorych. W Krasnymstawie uczestniczyłam we Mszy Świętej, włączyłam się w żonkilową kwestę oraz odwiedziłam placówkę Centrum Charytatywnego Caritas – mówiła Beata Mazurek