Polonez dla Lublina – Witaj Maj, Trzeci Maj
Na Placu Litewskim wszyscy mieszkańcy Lublina zostali zaproszeni do wspólnego odtańczenia poloneza wraz z Zespołem Pieśni i Tańca “Lublin” im. Wandy Kaniorowej.
Tradycją Poloneza dla Lublina organizowanego w Święto Narodowe Trzeciego Maja był barwny korowód, który przeszedł centrum miasta.
W tegorocznej edycji, miałam przyjemność być w drugiej parze z Przemysławem Czarnkiem, wojewodą lubelskim.
W dalszej części programu Zespół Pieśni i Tańca “Lublin” im. Wandy Kaniorowej wystąpił z wyjątkowym koncertem patriotycznym nawiązującym do Święta 3 Maja.