Prawo i Sprawiedliwość wygrywa w Chełmie i regionie!

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory samorządowe w Chełmie, regionie i województwie lubelskim. W nowej Radzie Miasta Chełm zasiądzie aż 8 radnych PiS (poprzednio 5). Prawo i Sprawiedliwość dzięki porozumieniu koalicyjnym będzie sprawować władzę także w powiecie chełmskim. Jeszcze lepiej wygląda sytuacja w Sejmiku Województwa Lubelskiego – tam Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło samodzielną większość. 

W Radzie Miasta z ramienia PiS zasiądą: Longin Bożeński, Piotr Krawczuk vel Walczuk, Jakub Banaszek, Mirosław Czech, Kamil Błaszczuk, Dorota Rybaczuk, Artur Juszczak, Adam Kister. W Sejmiku Wojewódzkim chełmskim radnym będzie Zdzisław Szwed. Natomiast Wicestarostą Chełmskim zostanie Jerzy Kwiatkowski.