Rejestracja PKP Linia Chełmska Szerokotorowa sp. z o.o. w Chełmie

16 czerwca 2020 r. na wniosek PKP LHS Zarząd PKP SA wyraził zgodę na rejestracje PKP Linia Chełmska Szerokotorowa Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie. Celem spółki będzie rozwój usług logistycznych, w szczególności w zakresie przewozu i przeładunku towarów. Droga do działania, o którą zabiegałam, została otwarta.