Rząd PiS wspiera budowę kopalni pod Chełmem

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo chce, aby tutaj była szybka inwestycja – zapewnił wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju, prof. Mariusz-Orion Jędrysek podczas spotkania z samorządowcami o rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego na moje zaproszenie w Chełmie.

– Powołanie Polskiej Agencji Geologicznej przyśpieszy inwestycje wydobywcze także w regionie lubelskim. Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej zakłada wydzielenie agendy z Państwowego Instytutu Geologicznego jako jednostki wykonawczej. To uporządkuje system i pozwoli przyspieszyć zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, a przez to inwestycje – mówił Mariusz Orion Jędrysek. – Liczę na to, że spółki, które będzie mogła zakładać agencja wykonawcza, będą mogły bardzo szybko robić rozpoznanie geologiczne po to, żeby od razu ogłaszać przetargi na koncesje. To na szeroko pojętej Lubelszczyźnie może dotyczyć na przykład bursztynu. Jest to bardzo ważne, bo to są miejsca pracy i dobre pieniądze.