Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla Chełmszczyzny

Miliony od rządu! Koniec Polski B! Dla chełmian to inwestycje i nowe miejsca pracy – impuls do rozwoju miasta, to między innymi budowa Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej, systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej, a także gruntowa modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dorohusku.
To również przebudowa i rozbudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 5, wymiana oświetlenia ulicznego i termomodernizacja chełmskich szkół.