Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla Zamojszczyzny

Modernizacja przedszkoli i nowoczesne oczyszczalnie ścieków na Zamojszczyźnie możliwe dzięki wsparciu rządu. Oprócz tego środki zostaną przeznaczone również na: budowę żłobka w Sitnie, kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie, Majdanie Wielkim i Barchaczowie oraz przebudowę budynku remizy OSP w Wisłowicach.