Beata Mazurek wspiera prace archeologiczne w Chełmie
Z inicjatywy Poseł Beaty Mazurek doszło do wyjątkowego spotkania wybitnego, chełmskiego archeologa Stanisława Gołuba z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotrem Glińskim. 

Tematem rozmowy były wybitne na skalę światową odkrycia archeologiczne w Chełmie. Poruszono także możliwości finansowania dalszych etapów prac na Górze Katedralnej.