Spotkania w Radzyniu Podlaskim i Parczewie

Na spotkaniach w Radzyniu Podlaskim i w Parczewie apelowałam, że wyborów nie wygrywa się w internecie oraz prosiłam o rozmowy i spotkania z mieszkańcami regionu.