Spotkanie z Prezydent Litwy Dalią Grybauskaitė

Przebywająca z oficjalną wizytą w Polsce Dalia Grybauskaitė przyjechała do Parlamentu. Wśród tematów, które pojawiły się podczas rozmowy były m.in.:

  • współpraca na poziomie parlamentarnym pomiędzy Sejmem a Seimasem
  • energetyka
  • bezpieczeństwo
  • 450-lecie Unii Lubelskiej (które przypada w 2019 r.).

Marszałek Kuchciński podkreślił, że ważna jest kontynuacja polityki śp. Lecha Kaczyńskiego, która polegała na zbliżaniu Polski, Litwy i innych państw Europy. – Intensyfikacja spotkań jest najlepszym dowodem, że odbudowujemy naszą współpracę. Z naszej strony będziemy jak najszybciej rozwijać różne formy kooperacji. One już dają efekty, np. na sprawy bezpieczeństwa patrzymy bardzo podobnie, jak choćby na obecność wojsk NATO. Z perspektywy naszych dziejów od XIV w., czy z perspektywy Unii Lubelskiej- jawi się oczywista konieczność współpracy polsko-litewskiej. Jak kiedyś mówiliśmy, gdy byliśmy razem to stanowiliśmy siłę największą w Europie.

Prezydent Litwy wspomniała Lecha Kaczyńskiego, z którym spotykała się bardzo regularnie. – Aż cztery razy w czasie ostatnich ośmiu miesięcy prezydentury. To były bardzo dobre relacje. Polska i Litwa mają takie same spojrzenie na sprawy dotyczące polityki obronnej, gospodarki i energetyki. Wspólnie możemy rozwiązywać wiele problemów. Także nasze interesy w odniesieniu do Nord Stream 2, który spowoduje zależność Europy od Rosji. Dlatego wspieramy się nawzajem w rozmowach z NATO i UE – dodała litewska polityk.

Gorące podziękowania Prezydent Litwy za inicjatywę ministrów kultury obu państw, którzy zgłosili wniosek do UNESCO, aby Unię Lubelską wpisać na listę światowego dziedzictwa. Marszałek Sejmu zauważył też, że – rozwijamy współpracę parlamentów całej Europy Środkowej. Zgłosiliśmy akces do Zgromadzenia Parlamentarnego Państw Bałtyckich. – Uważamy, że to ważny element współpracy i popieramy także sugestie aby powołać parlamentarny wymiar Trójmorza. Patrzymy na Unię Europejską przez pryzmat potrzeby wzmocnienia jej w każdym obszarze.

Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Dodaj komentarz