Szczyt Klimatyczny COP24

Unia Międzyparlamentarna przyjęła Rezolucję Końcową na spotkaniu ws. zmian klimatu w ramach COP24 ???

Polska po raz czwarty sprawuje prezydencję COP i po raz trzeci jest gospodarzem szczytu klimatycznego, który odbywa się w Katowicach. W ramach szczytu polski Sejm i Unia Międzyparlamentarna zorganizowały Spotkanie Parlamentarne.

– Wszyscy mamy świadomość, że koniecznych działań w sprawie zmian klimatu nie można odkładać na później. Niektóre niezbędne kroki już zostały podjęte, ale ich tempo musi wzrosnąć, jeśli mamy zatrzymać wzrost temperatury na poziomie poniżej 2 st. C. Ryzyko przyszłych szkód zależy od tego, jak szybko zredukujemy emisję gazów cieplarnianych – mówiła Wicemarszałek Beata Mazurek, otwierając posiedzenie.