Tag Archives: Bruksela

„Kwestie zapewnienia bezpieczeństwa energetyki jądrowej są sprawą fundamentalną. Dlatego chciałabym zapytać, czy oprócz współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi ds. bezpieczeństwa

„Doceniając dotychczasowe działania Kazachstanu na rzecz poprawy stanu przestrzegania praw człowieka musimy jeszcze bardziej zachęcać jego władze do kontynuacji wysiłków

W debacie na temat mediów społecznościowych mówiłam o blokowaniu przez Facebook kont Instytutu Pamięci Narodowej oraz Hospicjum dla Dzieci im.

W PE zorganizowano debatę nt. aborcji w Polsce, mimo że „UE nie ma kompetencji jeśli chodzi o prawo do aborcji

„Sprawiedliwy dostęp do przyzwoitych i dostępnych cenowo mieszkań to prawo każdego człowieka, które powinno być powszechnie zagwarantowane.”

https://beatamazurek.pl/wp-content/uploads/2020/12/projekt-drugi-2020.mp4

Dzisiejsze moje wystąpienie w Parlamencie Europejskim podczas debaty na temat prawodawstwa dotyczącego wody.„Poprawa jakości i ochrona zasobów wodnych to kwestia

Moja pełna wypowiedź w trakcie debaty w Parlamencie Europejskim dotyczącej prawa do aborcji w Polsce.

Moja pełna wypowiedź na sesji plenarnej dotyczącej dążenia do zrównoważonego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów.

9/22