Wizyta Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej na Ukrainie

W dniach 5 – 6 listopada wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek wraz z delegacją Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej złożyła wizytę na Ukrainie. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Ukraińsko-Polskiej Grupy Przyjaźni w Radzie Najwyższej Ukrainy.

Polska delegacja przeprowadziła rozmowy z ukraińskimi deputowanymi, w tym z wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej Oksaną Syrojid, a także z przewodniczącą Komitetu Spraw Zagranicznych RNU Hanną Hopko, z wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy Wasilijem Bodnarem, z Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta Konstantym Jelisiejewym. – W trakcie rozmów podkreślaliśmy, że Polska jest strategicznym partnerem Ukrainy i tak, jak w wielu kwestiach współpraca układa się dobrze, chociażby w kwestii militarnej, bezpieczeństwa energetycznego i współpracy międzyludzkiej oraz dobrych relacji między naszymi grupami parlamentarnymi, tak obydwie strony nie ukrywają, że mamy problemy w kwestiach historycznych – powiedziała w Kijowie wicemarszałek Mazurek.

Oksana Jurynec, współprzewodnicząca Ukraińsko-Polskiej Grupy Przyjaźni w Radzie Najwyższej pozytywnie oceniła wyniki wizyty w Kijowie. – Dialogi bywają różne i dialog między nami też układa się różnie, jednak dyskutujemy, poszukujemy wspólnych rozwiązań i mam nadzieję, że w ciągu ostatniego roku kadencji dwóch parlamentów zdążymy dokonać kroków na rzecz porozumienia i dalszego pojednania – oświadczyła.

Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek uczestniczyła również w otwarciu wystawy w Radzie Najwyższej Ukrainy poświęconej znawcy i popularyzatorowi Huculszczyzny Stanisławowi Vincenzowi. – W swojej artystycznej wizji dawał prócz wartości artystycznych i naukowych niezwykle ważny przekaz: jest nim ideał sąsiedzkiej wspólnoty, zbudowany na różnorodności i zrozumieniu. Jego dorobek stanowi bardzo ważny element naszego wspólnego, polsko-ukraińskiego dziedzictwa narodowego – oceniała Beata Mazurek. Wystawę zaprezentował współprzewodniczący Ukraińsko-Polskiej Grupy Przyjaźni Mykoła Kniażycki. – Otwieramy dziś wystawę w hołdzie Polakowi, który poświęcił życie Ukraińcom. Vincenz był polskim patriotą, ale współpraca między Polakami i Ukraińcami, poszukiwanie pojednania między przedstawicielami wszystkich narodów, które żyły w tym czasie na Ukrainie, stało się dla niego głównym celem życia – podkreślił ukraiński polityk.