XX edycja Ambasador Województwa Lubelskiego

Statuetki Ambasadorów Lubelszczyzny zostały przyznane po raz 20-sty.

Tytuły „Ambasadora Województwa Lubelskiego” przyznawane są zasłużonym osobom i wyróżniającym się instytucjom i firmom, które wniosły istotny wkład w promowanie Lubelszczyzny w kraju i poza jego granicami.

W kategorii OSOBA – uhonorowano Anię Dąbrowską, pochodzącą z Chełma wokalistkę, kompozytorkę i autorkę tekstów.

W kategorii FIRMA – wyróżniono Modern-EXPO S.A.

W kategorii INSTYTUCJA – laureatem została drużyna Spice Gears – Team 5883.

Marka Lubelskie jest pionierską inicjatywą w skali kraju, promująca gospodarcze walory Lubelszczyzny poprzez wspieranie rodzimych produktów i usług. Jest symbolem jakości, innowacyjności i troski o środowisko.

Już 65 firm z regionu może poszczycić się znakiem towarowym Marka lubelskie. Są to firmy zarówno z branży spożywczej, medycznej, usługowej, budowlanej, odzieżowej, jak i branży IT. Prawo zgłaszania kandydatur miały: jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wyboru dokonuje Kapituła w skład, której wchodzą członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz przedstawiciele mediów regionalnych. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W tym roku Kapituła wybrała 7 firm:


Avis Ekologiczne Place Zabaw,
AVANT Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz,
Firma Handlowa Kabis – Dywany Łuszczów,
Przedsiębiorstwo Handlowe Conkret,
Magdalena Niedziałek „Dąbrówka”- Lubartowska 77,
Fun Park Sp. z o.o. Magiczne Ogrody Janowiec – rodzinny park tematyczny,
Pszczelarz Kozacki Pasieka Tadeusz Kozak.

Po więcej szczegółów zapraszam do strony:

http://www.marka.lubelskie.pl

Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom, życząc dalszych sukcesów!