11 lipca 1943 r. tzw. krwawa niedziela na Wołyniu

11 lipca 1943 r. tzw. krwawa niedziela na Wołyniu

11 lipca 1943 r. – tzw. krwawa niedziela na Wołyniu #Wołyń1943 Nieludzka rzeź ludności cywilnej i zniszczeń. Wsie były palone, a dobytek grabiony. Szacuje się, iż tylko tego jednego dnia mogło zginąć ok. 8 tys. Polaków – głównie kobiet, dzieci i starców. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, nierzadko w kościołach podczas mszy św. i nabożeństw #Chełm#Pamiętamy🇵🇱