190. Rocznica wybuchu Powstania LIstopadowego

190. Rocznica wybuchu Powstania LIstopadowego

Walczyli o wolność i suwerenność Ojczyzny, co przypłacili życiem. W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku rozpoczęło się Powstanie Listopadowe – zryw niepodległościowy przeciwko rosyjskiemu zaborcy.
Chwała Powstańcom Listopadowym, chwała wszystkim Polakom, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolną Polskę!