73. rocznica śmierci rtm. Witolda Pileckiego

„Starałem się żyć tak, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać”. rtm. Witold Pilecki.