77. Rocznica Powstania Warszawskiego. Godzina W. Lublin