Beata Mazurek

Możliwość reprezentowania Państwa w Sejmie to dla mnie zaszczyt

Dziękuję za okazywane mi od lat zaufanie. Zapewniam, że zawsze reprezentuję wyłącznie interesy naszego regionu. Praca w Sejmie jest dla mnie służbą Polsce, której w pełni się oddaję. Wierzę, że Prawo i Sprawiedliwość ma odpowiedni program, aby Polska Wschodnia rozwijała się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie zapraszam każdego, kto podziela moje poglądy i chce pomóc nam budować lepszą przyszłość.

Aktywnie pracuję w Sejmie RP:

 • Członek Komisji do Spraw Służb Specjalnych
 • Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
 • Członek Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
 • Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP
 • Członek prezydium klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
 • Rzecznik PiS
0
Wystąpienia Sejmowe
0
Interpelacje (2005-2017)
0
Zapytania i pytania
0%
Głosowania

Politycy o mnie

Jarosław Kaczyński
Beata Mazurek to posłanka z charakterem i z zasadami. Odważnie broni swoich racji, a przede wszystkim swoich wartości. Z zacięciem walczy o polepszenie sytuacji polskich rodzin, o dobrą służbę zdrowia, o sprawy swojego regionu. Pracując w Sejmie udowodniła, że kobiety w polityce to siła.

Jarosław Kaczyński

Prezes Prawa i Sprawiedliwości
Beata Szydło

Podziwiam Beatę za jej upór w upominaniu się o sprawy swojej małej ojczyzny. Sama wiem, jakie to trudne. Zaangażowanie i przekonanie Beaty Mazurek, że mimo wszystko “Damy Radę” dodaje sił wszystkim wokół. Szczerze polecam osobę, tak oddaną swoim wyborcom.

Beata Szydło

Wicepremier RP

Biografia

Wykształcenie

Magister Socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskie 

 • Zarządzanie w administracji i samorządzie terytorialnym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;
 • Europejska administracja rządowa i samorządowa w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku;
 • Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu negocjacji oraz pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Zawodowo i społecznie zajmuje się polityką społeczną. Zawodowo oznacza, że zna przepisy i umie z nich korzystać. Społecznie oznacza, że swój prywatny czas poświęca rozwiązywaniu problemów chełmian i tych wszystkich, którzy o pomoc się do niej zwrócą.

Doświadczenie

Praca zawodowa:

Dotychczasowa kilkunastoletnia praca zawodowa związana była z obszarem polityki społecznej. Pracowała w systemie urzędów pracy, ośrodku pomocy społecznej, biurze ochrony pracy. Była zatrudniona w Zespole Przedszkolno – Szkolnym “Razem” w Chełmie. Pracę rozpoczynała od stanowiska starszego referenta, stopniowo dochodząc do szczebli kierowniczych. Pracując cały czas dla ludzi doskonale poznała przepisy zwłaszcza z obszarów prawa pracy, bezrobocia, pomocy społecznej, niepełnosprawności, edukacji. Umie z nich korzystać i dzięki temu jest skuteczna w działaniu.

Działalność społeczna:

Przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Chełmie – współautorka pierwszego w Chełmie programu działań na rzecz wyrównywania szans i integracji osób niepełnosprawnych w społeczności Chełmian; inicjatorka i koordynator “Kampanii parkingowej – czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”. Wiceprzewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”– inicjatorka powstania bezpłatnego punktu porad rodzinno – prawnych. To właśnie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” od kilku lat jest w Chełmie organizatorem Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Radna Rady Miejskiej w Chełmie

Członek 3 komisji:

 • Oświaty, kultury i sportu;
 • Budżetu i rozwoju gospodarczego;-  Rodziny, zdrowia i ochrony środowiska;
 • wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Wyborczym nr 7
 • pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Chełmie i powiecie chełmskim
 • członek Zarządu Wojewódzkiego PiS
 • poseł Prawa i Sprawiedliwości