Parlament Europejski

Pytania i interpelacje poselskie

Pytania i interpelacje poselskie

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-004947/2020do KomisjiArt. 138 RegulaminuBeata Mazurek (ECR) Przedmiot:   Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Europejski Zielony Ład to jedno z głównych wyzwań, przed którym stoimy. Wszyscy doskonale wiemy, jak istotnym jest dbanie o naszą planetę, która jest tylko jedna. Światowa konsumpcja rośnie w zastraszającym tempie, ilość wytwarzanych odpadów według Banku Światowego może wzrosnąć o 70% do 2050 roku.…

Czytaj więcej

Prezentacja programu działań prezydencji niemieckiej (debata)

Prezentacja programu działań prezydencji niemieckiej (debata)

Hasło tej prezydencji brzmi „Razem odbudujemy Europę”. Mam nadzieję, że nie będzie ono pustym sloganem, ale przełoży się na realne działania, mające na celu wyciągnięcie Europy z kryzysu. Właściwie funkcjonujący jednolity rynek powinien znaleźć się w centrum procesu naprawy gospodarki Unii Europejskiej po pandemii COVID-19. Powinniśmy skoncentrować się nie tylko na przywróceniu jego właściwego funkcjonowania, ale także działać na rzecz…

Czytaj więcej

Ochrona europejskich sektorów strategicznych przed zagranicznymi przejęciami w świecie po pandemii COVID-19

Ochrona europejskich sektorów strategicznych przed zagranicznymi przejęciami w świecie po pandemii COVID-19

“Negatywne skutki kryzysu związanego z COVID-19 jeszcze długo będą odczuwane w Europie i na świecie. Choć małymi krokami staramy się powrócić do normalności, to nie możemy zapomnieć o wyzwaniach, jakie czekają na nas w nowej „pokoronawirusowej rzeczywistości”. Musimy zrobić wszystko, by chronić naszą gospodarkę przed czynnikami zewnętrznymi, które mogą oddziaływać na jej osłabienie. Musimy wspierać nasze firmy, stwarzając odpowiednie mechanizmy…

Czytaj więcej

Pytania i interpelacje poselskie

Pytania i interpelacje poselskie

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-003646/2020do KomisjiArt. 138 RegulaminuBeata Mazurek (ECR) Przedmiot:   Wsparcie i ochrona europejskich producentów poprzez wprowadzenie obowiązku oznaczania produktów Od wielu lat Komisja Europejska prowadzi prace nad wprowadzeniem przepisów, które na poziomie wspólnotowym stworzyłyby ramy prawne korzystania z oznaczeń „Made inˮ.Pandemia koronawirusa ujawniła słabość przepisów chroniących wspólny europejski rynek przed dostawami towarów niskiej jakości i niejednokrotnie nienadających…

Czytaj więcej

Pytania i interpelacje poselskie

Pytania i interpelacje poselskie

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-003405/2020do KomisjiArt. 138 RegulaminuBeata Mazurek (ECR) Przedmiot:   Zapytanie do Komisji ws. transformacji cyfrowej Cyfrowa transformacja ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju Europy oraz bez wątpienia będzie odgrywać ważną rolę w szybkim wyjściu z kryzysu związanego z Covid-19. Nowe technologie są podstawą nowoczesnej, rozwijającej się gospodarki. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, iż Komisja dostrzega znaczenie technologii cyfrowych…

Czytaj więcej

Pakiet naprawczy dla Unii Europejskiej

Pakiet naprawczy dla Unii Europejskiej

“Przypadająca w tym roku 70 rocznica deklaracji Schumana to doskonały moment na refleksje związane z funkcjonowaniem wspólnoty. W momencie, kiedy Europa zmaga się z największym kryzysem od czasów II Wojny Światowej, musimy wrócić do jej korzeni i podstawowych wartości, jakie przyświecały jej ojcom założycielom. Dziękuję bardzo Pani przewodniczącej za pełne entuzjazmu i pozytywnej energii wystąpienie. Wszyscy wiemy jak istotnym jest…

Czytaj więcej

Przepisy dotyczące stanu wyjątkowego na Węgrzech i ich wpływ na praworządność i prawa podstawowe (ciąg dalszy debat)

Przepisy dotyczące stanu wyjątkowego na Węgrzech i ich wpływ na praworządność i prawa podstawowe (ciąg dalszy debat)

Czy możemy winić Węgrów za to, że jako jedno z pierwszych państw w Europie podjęły zdecydowane kroki w walce z koronawirusem? Już od 10 kwietnia rząd Węgier rozpoczął wprowadzanie przepisów, których celem było ograniczenie wpływu pandemii koronawirusa na krajową gospodarkę i rynek pracy. I tak np. specjalne strefy gospodarcze, gdzie znajdują się inwestycje najważniejsze dla gospodarki narodowej, zostały wyłączone spod…

Czytaj więcej

Pytania i interpelacje poselskie

Pytania i interpelacje poselskie

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-002958/2020/rev.1do KomisjiArt. 138 RegulaminuBeata Mazurek (ECR) Przedmiot:   Pogarszająca się sytuacja hodowców drobiu w Polsce W czasach trwającej pandemii rolnictwo jest tą częścią europejskiej gospodarki, która znacząco odczuwa jej skutki. Pogarszająca się sytuacja hodowców drobiu w Polsce, spowodowana drastycznym spadkiem cen sprzedaży drobiu, wzrostem kosztów produkcji dyktowanym wzrostem cen pasz, zmusza do podjęcia skutecznych działań,…

Czytaj więcej

Pytania i interpelacje poselskie

Pytania i interpelacje poselskie

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-002667/2020/rev.1do KomisjiArt. 138 RegulaminuBeata Mazurek (ECR) Przedmiot:   Zapytanie w sprawie pakietu na rzecz mobilności i wpływu Covid-19 na na sektor transportu drogowego w kontekście dalszych prac legislacyjnych Kryzys spowodowany Covid-19 w sposób bezprecedensowy wpłynął na gospodarkę światową i europejską. Skali jego ostatecznych i negatywnych skutków na dzień dzisiejszy nie można określić. Jako członek komisji IMCO…

Czytaj więcej