Category Archives: Pytania do Komisji

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-003501/2021 do Komisji Art. 138 Regulaminu Beata Mazurek (ECR) Przedmiot: Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-001269/2021 do Komisji Art. 138 Regulaminu Beata Mazurek (ECR) Przedmiot: Dyskwalifikacja jednoosobowych działalności gospodarczych

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-001049/2021 do Komisji Art. 138 Regulaminu Beata Mazurek (ECR) Przedmiot: Wyniki badań wpływu wybranych

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-000771/2021 do Komisji Art. 138 Regulaminu Beata Mazurek (ECR) Przedmiot: Europejski program na rzecz umiejętności

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie O-000257/2021do KomisjiArt. 138 RegulaminuBeata Mazurek (ECR) Przedmiot: Unijna strategia szczepień Pandemia COVID-19 to historyczne

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-006124/2020 do Komisji Art. 138 Regulaminu Beata Mazurek (ECR) Przedmiot: Zwolnienie od podatku VAT

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-006093/2020 do wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Art.

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-005882/2020 do Komisji Art. 138 Regulaminu Anna Fotyga (ECR), Fabio Massimo Castaldo (NI), Engin Eroglu

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-005639/2020 do Komisji Art. 138 Regulaminu Beata Mazurek (ECR) Przedmiot: Rzekome naruszenie zasad praworządności

9/17