Category Archives: UE

W PE zorganizowano debatę nt. aborcji w Polsce, mimo że „UE nie ma kompetencji jeśli chodzi o prawo do aborcji

„Sprawiedliwy dostęp do przyzwoitych i dostępnych cenowo mieszkań to prawo każdego człowieka, które powinno być powszechnie zagwarantowane.”

Moja wypowiedź podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Brukseli na temat „Wzmocnienie jednolitego rynku: przyszłość swobodnego przepływu usług”.

https://beatamazurek.pl/wp-content/uploads/2020/12/projekt-drugi-2020.mp4

Dzisiejsze moje wystąpienie w Parlamencie Europejskim podczas debaty na temat prawodawstwa dotyczącego wody.„Poprawa jakości i ochrona zasobów wodnych to kwestia

Konkurencja była duża, tym bardziej gratuluję zwycięzcom Spotkamy się w Brukseli!    

Unia Europejska powstała w oparciu o Traktaty. Do tej pory nikt nie kwestionował treści Traktatów i wszystkie decyzje były podejmowane

Moja pełna wypowiedź w trakcie debaty w Parlamencie Europejskim dotyczącej prawa do aborcji w Polsce.

Moja pełna wypowiedź na sesji plenarnej dotyczącej dążenia do zrównoważonego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów.

18/36