Debata „Kontrola demokr. nad mediami społecznościowymi i ochrona praw podstawowych”

Debata „Kontrola demokr. nad mediami społecznościowymi i ochrona praw podstawowych”

W debacie na temat mediów społecznościowych mówiłam o blokowaniu przez Facebook kont Instytutu Pamięci Narodowej oraz Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. Tak ma wyglądać rozumienie wolności wypowiedzi i wolności wyrażania swoich poglądów przez zagranicznych gigantów operujących na europejskim rynku cyfrowym?