Debata „Sytuacja praw człowieka w Kazachstanie”

Debata „Sytuacja praw człowieka w Kazachstanie”

„Doceniając dotychczasowe działania Kazachstanu na rzecz poprawy stanu przestrzegania praw człowieka musimy jeszcze bardziej zachęcać jego władze do kontynuacji wysiłków na rzecz stosowania wysokich standardów ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.”