Debata “Sytuacja praw człowieka w Kazachstanie”

“Doceniając dotychczasowe działania Kazachstanu na rzecz poprawy stanu przestrzegania praw człowieka musimy jeszcze bardziej zachęcać jego władze do kontynuacji wysiłków na rzecz stosowania wysokich standardów ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.”