Dla mediów

Wywiady krajowe:
proszę o kontakt z Biurem Prasowym PiS
Wywiady lokalne:
proszę o kontakt z Biurem Poselskim

 

Rzecznik PiS Beata Mazurek podczas konferencji prasowej
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Sekretariat:
Telefon: (22) 694-26-27
Poczta elektroniczna:
[email protected]

 

Centrum Informacyjne Sejmu

Centrum Informacyjne Sejmu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, a w czasie posiedzeń Sejmu do końca posiedzenia

DYREKTOR CENTRUM INFORMACYJNEGO SEJMU

Andrzej Grzegrzółka
Sekretariat: tel. 22 694 22 15, faks 22 694 14 46 

AKREDYTACJE: tel. 22 694 22 15, faks 22 694 14 46
OBSŁUGA MEDIÓW: [email protected], tel.: 22 694-22-31, 22 694 -21-17, 22 694-10-96, 22 694-10-86, 22 621-11-50
KONFERENCJE PRASOWE W CENTRUM MEDIALNYM : tel. 22 694 14 29

ADRES:

Kancelaria Sejmu
Centrum Informacyjne Sejmu
Ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Urodziła się 19 października 1967 roku w Ostrowi Mazowieckiej.

Absolwentka socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji i samorządzie terytorialnym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz europejskiej administracji rządowej i samorządowej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.

Jej praca zawodowa, którą rozpoczynała w Chełmie, związana była z obszarem polityki społecznej. Pracowała w systemie urzędów pracy, ośrodku pomocy społecznej, biurze ochrony pracy NSZZ „Solidarność”.

Byłą radną Rady Miasta Chełm.

Od 2005 roku jest posłem na Sejm RP.

Obecnie m.in. Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. Członek Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik prasowy partii oraz Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

11 stycznia 2018 r. wybrana na Wicemarszałka Sejmu VIII kadencji.

Mężatka, ma dwóch dorosłych synów.

Zdjęcia Poseł do Parlamentu Europejskiego Beaty Mazurek

Beata Mazurek

Beata Mazurek

Beata Mazurek