Dyskryminacja jednoosobowych działalności gospodarczych

Pytam o pomoc dla jednoosobowych firm, które zostały wykluczone przez Komisję Europejską ze wsparcia finansowego udzielanego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID19.