Europejski semestr

✅ Bezrobocie ludzi młodych
✅ Wsparcie seniorów
To główne problemy rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.