Jubileusz 10-lecia działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmie