Komisja IMCO

W mijającym tygodniu na posiedzeniu komisji IMCO debata nad projektem opinii dot. ochrony pracowników przed azbestem, której to opinii jestem kontrsprawozdawcą.