Konferencja „Jestem Patriotą – szanuję język ojczysty”

Konferencja „Jestem Patriotą – szanuję język ojczysty”

W tym roku szkolnym Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych przystąpił do XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Młodych Patriotów”, organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie, którego celem  jest uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny i odpowiedzialny patriotyzm.
W ramach realizacji tego projektu objęłam Honorowym Patronatem konferencję „Jestem Patriotą – szanuję język ojczysty” zorganizowaną w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego. Konferencja ta promuje poprawną polszczyznę i kształtuje odpowiedzialne postawy wobec języka polskiego w kontekście budowania pożądanych społecznie kompetencji językowych.