Konferencja prasowa nt. wykładu na UW

Cała Polska jest oburzona tym co usłyszała 4 maja z ust antyklerykała na konferencji na Uniwersytecie Warszawskim.

  • Jakie jest stanowisko Koalicji Europejskiej na temat wystąpienia redaktora „Liberte” Leszka Jażdżewskiego na UW?
  • Kto zapłacił za ten seans nienawiści dzielący wspólnotę polską i czy to prawda, że finansowała to instytucja zewnętrzna?
  • Miejcie odwagę odpowiedzieć. Leszek Miller nie odciął się od tych skandalicznych słów, szef PSL klaskał na tym wystąpieniu?
  • Kto zapłacił za to, by można było swobodnie atakować kościół, by można było swobodnie atakować ludzi wierzących?
  • Czy PO, KE wiedziała, z jakim przesłaniem, z jakim wystąpieniem będzie występował ten antyklerykał?
  • Jakie jest Zdanie w Koalicji Europejskiej na ten temat?

? Konferencja prasowa Wicemarszałek #Sejm, Rzecznik #PiS Beata Mazurek oraz Europosłów PiS: Zbigniew Kuźmiuk i Jacek Saryusz-Wolski. #PolskaSercemEuropy #PiS4you ??

Opublikowany przez Prawo i Sprawiedliwość Poniedziałek, 6 maja 2019

Kto podnosi rękę na kościół i chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na polskę!

Wartości duchowe są niezmiernie ważne. Trzeba polskiej tradycji i polskiej duchowości, moralności bronić. A ona jest atakowana. Jest atakowany Kościół w sposób niezwykle wręcz brutalny. Kto spojrzy na polską historię, to wie, że nie ma dziejów narodu polskiego, zarówno w tych czasach,
Kiedy polska była silna, wielka, jak i wtedy w tych złych czasach, kiedy w ogóle jej nie było, bez kościoła. Kościół jest jedynym depozytariuszem systemu wartości, który w Polsce jest powszechnie znany. Nawet dla ludzi, którzy są niewierzący.