Lubelska Wojewódzka Konferencja Rolna i Obszarów Wiejskich

Pod hasłem „Rola izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa” w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Lubelska Wojewódzka Konferencja Rolna i Obszarów Wiejskich.

W konferencji uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, , posłowie, senatorowie, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Lubelskiej Izby Rolniczej, Urzędu Marszałkowskiego, a także starostowie, wójtowie, burmistrzowie, członkowie izb rolniczych i rolnicy z terenu województwa lubelskiego.

Podczas spotkania omówiono politykę rolną rządu RP, rolę Sejmu i Senatu w realizacji polityki rolnej państwa i rolę izb rolniczych w kształtowaniu  i realizacji polityki rolnej państwa.