Nasze Lubelskie

Lubelskie to region wyjątkowo piękny i egzotyczny – kraina od stuleci pozostająca na styku kultury Zachodu i Wschodu, łącząca tradycje katolickie, prawosławne, judaistyczne, ale także znacznie bardziej orientalne – greckie, ormiańskie, tatarskie. Stąd jej niezmierzone bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego wyrażanego w szeroko rozumianej sztuce ludowej, lokalnych tradycjach, obrzędach, rzemiośle, a nawet kuchni. Lubelszczyzna to jednocześnie jedna ze starszych krain historycznych w Polsce, stąd możemy tu podziwiać m.in. idealne renesansowe miasto Zamość – Padwę Północy, które dzięki unikalnemu i pięknemu staremu miastu, wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jedyne w swoim rodzaju muzeum wnętrz pałacowych w Kozłówce, spichlerze w Kazimierzu Dolnym uroczym, położonym nad Wisłą miasteczku nazywanym perłą polskiego renesansu, unikalne w skali Europy kredowe podziemia w Chełmie, najstarszy w Polsce sakralny zespół monastyczny w Jabłecznej …

Lubelskie zabytki przeszłości i współczesność łączą się tutaj z przyrodą, tworząc niepowtarzalny, harmonijny krajobraz. Natura na Lubelszczyźnie jest czysta i nieskażona, a walory przyrodnicze i krajobrazowe tego regionu są często unikalne w skali całej Europy. Dzika przyroda z rzadkimi roślinami i zwierzętami chroniona jest w licznych rezerwatach, parkach krajobrazowych czy narodowych. Tylko na Lubelszczyźnie można zobaczyć z bliska najbardziej rozległe w Polsce torfowiska Polesia z kluczami żurawi na niebie, poczuć siłę potężnych jodeł i buków w lasach Roztocza z Szumami nad Tanwią, dać się ponieść magii cichych, bezkresnych i nostalgicznych Łęgów Nadbużańskich na pograniczu polsko-ukaińsko-białoruskim.

Najważniejsza jest dla mnie praca blisko ludzi