Patronaty

Zasady udzielania patronatów

Na jakie wydarzenia można uzyskać patronat? Na przygotowane do realizacji wydarzenia edukacyjne, naukowe, sportowe i kulturalne. Wszystkie wnioski rozpatrywane są indywidualnie.Osoby i instytucje ubiegające się o patronat honorowy składają pisemny wniosek na adres: Pani Beata Mazurek, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lwowska 13c, 22-100 Chełm lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat.mazurek@sejm.gov.pl – nie później niż 14 dni przed wydarzeniem.Zachęcam do wykorzystania przygotowanego formularza wniosku.

Wydarzenia objęte Patronatem