Ochrona europejskich sektorów strategicznych przed zagranicznymi przejęciami w świecie po pandemii COVID-19

Ochrona europejskich sektorów strategicznych przed zagranicznymi przejęciami w świecie po pandemii COVID-19

„Negatywne skutki kryzysu związanego z COVID-19 jeszcze długo będą odczuwane w Europie i na świecie. Choć małymi krokami staramy się powrócić do normalności, to nie możemy zapomnieć o wyzwaniach, jakie czekają na nas w nowej „pokoronawirusowej rzeczywistości”. Musimy zrobić wszystko, by chronić naszą gospodarkę przed czynnikami zewnętrznymi, które mogą oddziaływać na jej osłabienie. Musimy wspierać nasze firmy, stwarzając odpowiednie mechanizmy zabezpieczające je przed przejęciami przez podmioty z krajów trzecich. Strategiczne gałęzie przemysłu, m.in. przemysł obronny, przemysł informatyczny czy medyczny, powinny pozostać domeną państw członkowskich. Trzeba wzmocnić rynek wewnętrzny, wzmocnić politykę konkurencyjności, byśmy byli lepiej przygotowani na kolejne kryzysy.

Musimy działać rozsądnie. Nie możemy zamykać się na inwestycje zagraniczne, które przysłużą się do szybszej odbudowy gospodarczej. Nie mogą one jednak zagrażać naszemu bezpieczeństwu. Potrzebny jest ich stały monitoring, potrzebna jest kooperacja pomiędzy państwami członkowskimi i bieżąca wymiana informacji. Nie możemy działać hermetycznie. Poprzez dobrą współpracę lepiej zabezpieczymy nasze interesy. Nasze działania muszą być zdecydowane. Pamiętajmy o tym, że chroniąc naszą gospodarkę, chronimy rynek wewnętrzny oraz konsumentów, a przede wszystkim obywateli Unii Europejskiej.”