Patronaty

zasady udzielania patronatów

przez wicemarszałek sejmu rp Beatę Mazurek
Na jakie wydarzenia można uzyskać patronat?
Na przygotowane do realizacji wydarzenia edukacyjne, naukowe, sportowe i kulturalne. Wszystkie wnioski rozpatrywane są indywidualnie.

Osoby i instytucje ubiegające się o patronat honorowy składają pisemny wniosek na adres: Pani Beata Mazurek, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lwowska 13c, 22-100 Chełm lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] – nie później niż 14 dni przed wydarzeniem.

Zachęcam do wykorzystania przygotowanego formularza wniosku.