Podpisanie listu intencyjnego w sprawie promocji Poleskiego Parku Narodowego.