Posiedzenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów